Ikon för Rikstermbanken

riskhantering

svensk term: riskhantering
definition:

systematisk användning av policy, rutiner och metoder för att analysera, utvärdera, kontrollera och övervaka risker (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.22) 

se även:
engelsk term: risk management
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11