Ikon för Rikstermbanken

riskhanteringsansvarig för medicintekniskt it-nätverk

svensk term: riskhanteringsansvarig för medicintekniskt it-nätverk
definition:

person ansvarig för riskhantering av ett medicintekniskt it-nätverk

se även:
engelsk term: medical IT-network risk manager
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11