Ikon för Rikstermbanken

medicintekniskt IT-nätverk

svensk term: medicintekniskt IT-nätverk
definition:

IT-nätverk som innehåller minst en medicinteknisk produkt

se även:
engelsk term: medical IT-network
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11