Ikon för Rikstermbanken

medicinteknisk mjukvara

svensk term: medicinteknisk mjukvara
definition:

mjukvarusystem som har utvecklats i syfte att införlivas i en medicinteknisk produkt eller som i sig är avsedd att användas som en medicinteknisk produkt (Källa: IEC 62304:2006, definition 3.12, ändrad) 

se även:
engelsk term: medical device software
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11