Ikon för Rikstermbanken

medföljande dokument

svensk term: medföljande dokument
definition:

dokument som åtföljer en medicinteknisk produkt eller ett tillbehör och som innehåller information för den ansvariga vårdgivaren eller operatören, särskilt beträffande säkerhet

anmärkning:

Anpassad från IEC 60601-1:2005, definition 3.4.

se även:
engelsk term: accompanying document
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11