Ikon för Rikstermbanken

avsedd användning

svenska termer: avsedd användning
avsett ändamål
definition:

användning av en produkt, process eller tjänst i enlighet med specifikationer, instruktioner och information som lämnas av tillverkaren (Källa: ISO 14971: 2007, definition 2.5) 

se även:
engelska termer: intended use
intended purpose
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11