Ikon för Rikstermbanken

ändringsmedgivande

svensk term: ändringsmedgivande
definition:

resultat av riskhanteringsprocessen bestående av ett dokument som, under givna begränsningar, i särskilda fall tillåter en viss förändring eller typ av förändring utan ytterligare riskhantering

se även:
engelsk term: change permit
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11