Ikon för Rikstermbanken

vårfrudag

svensk term: vårfrudag
förklaring:

Den dag då av- och tillträde av soldattorp eller boställe skedde, den 25 mars.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011