Ikon för Rikstermbanken

midfaste

svensk term: midfaste
förklaring:

14 mars var den dag då tillträde och avträde av soldattorpen som regel skedde.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011