Ikon för Rikstermbanken

regementsofficer

svenska termer: regementsofficer
regementsofficerare
förklaring:

Benämning på överste, överstelöjtnant och major.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011