Ikon för Rikstermbanken

major

svensk term: major
förklaring:

Regementsofficer. När ett regemente var organiserat i bataljoner var majoren bataljonschef.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011