Ikon för Rikstermbanken

knekt

svensk term: knekt
förklaring:

Äldre benämning på soldat som stred till fots, ersattes vid slutet av 1600-talet av benämningen soldat. Ofta benämning på fotsoldat som tillhört indelta armen.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011