Ikon för Rikstermbanken

soldat

svensk term: soldat
förklaring:

Benämning på menig soldat som stred till fots.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011