Ikon för Rikstermbanken

husarmössa

svensk term: husarmössa
förklaring:

Huvudbonad för husarer med ungersk förebild.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011