Ikon för Rikstermbanken

husar

svensk term: husar
förklaring:

Tillhörde lätta kavalleriet med spaning som en av uppgifterna.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011