Ikon för Rikstermbanken

hjälprote

svensk term: hjälprote
definition:

hemman som hade till uppgift att stötta ordinarie hemman med soldatens hållande

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011