Ikon för Rikstermbanken

augumentshemman

svensk term: augumentshemman
definition:

hjälphemman för att hjälpa ett rusthåll att hålla soldat och häst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011