Ikon för Rikstermbanken

fyrmänningsregemente

svensk term: fyrmänningsregemente
förklaring:

Regementen som uppsattes i början av 1700-talet för att sköta landets försvar på hemmaplan. Fyra rotar gick samman för att hålla en soldat.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011