Ikon för Rikstermbanken

rote

svensk term: rote
förklaring:

Benämning på de gårdar som hade att hålla en soldat, utgjordes som regel av två hela hemman.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011