Ikon för Rikstermbanken

femmänningsregemente

svensk term: femmänningsregemente
förklaring:

Regementen som uppsattes i början av 1700-talet för att sköta landets försvar på hemmaplan. Fem rotar går samman om att sätta upp en soldat.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011