Ikon för Rikstermbanken

distinktionskorpral

svensk term: distinktionskorpral
förklaring:

Underbefälsgrad från 1858, under en viss tid en hedersgrad för en framstående korpral. Omvandlades till furir 1914.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011