Ikon för Rikstermbanken

furir

svensk term: furir
förklaring:

Underofficersgrad, togs bort 1876 då den ersattes med sergeant av 2:dra klass, återinfördes 1914.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011