Ikon för Rikstermbanken

byte av registrar

svensk term: byte av registrar
förklaring:

Byte av registrar kan endast ske på initiativ av innehavaren och innebär att innehavaren byter partner för administration och hantering av domäner.

se även:
engelsk term: transfer
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista