Ikon för Rikstermbanken

skyddsregistrar

svensk term: skyddsregistrar
förklaring:

I samband med övergången till förändrad affärsmodell införde .SE Registry en skyddsregistarfunktion, vilken ger innehavaren trygghet om en registrar inte skulle kunna fullfölja sitt avtal med .SE Registry. Under en begränsad tid, till dess att innehavaren har valt en ny registrar, ser .SE Registry till att innehavaren har en fungerande domännamnstjänst. Se även registrar och byte av registrar.

se även:
engelsk term: last resort
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista