Ikon för Rikstermbanken

registrar

svenska termer: registrar
återförsäljare
förklaring:

I den nya affärsmodellen som Stiftelsen för Internetinfrastruktur gick över till 9 mars 2009, kallas en återförsäljare registrar. Det är ett internationellt begrepp för den part som ansvarar för administration och förvaltning av domännamn. En registrar sköter registrering, underhåll och förvaltning av en innehavares domännamn gentemot Stiftelsen för Internetinfrastruktur (som är Sveriges registry). Innehavare kan också välja att direkt ha ett avtal med Stiftelsen för Internetinfrastrukturs interna registrar .SE Direkt.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista