Ikon för Rikstermbanken

ACE-kodat domännamn

svensk term: ACE-kodat domännamn
förklaring:

Internationaliserade domännamn (IDN), t.ex. med de svenska tecknen åäö, måste ACE-kodas för att fungera, eftersom domännamnsystemet endast hanterar tecknen a–z, 0–9 och bindestreck.

se även:
engelska termer: ASCII Compatible Encoding
ACE
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista