Ikon för Rikstermbanken

IDN

svenska termer: IDN
internationaliserade domännamn
förklaring:

Internationaliserade domännamn innehåller tecken som ligger utanför domännamnssystemets ursprungliga teckenuppsättning, vilken endast omfattar tecknen a–z, 0–9 och bindestreck.

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista