Ikon för Rikstermbanken

ASCII

svensk term: ASCII
förklaring:

En teckenkodning som använd för att representera bokstäver och andra tecken i datorer. ASCII-tecken omfattar a–z, 0–9 och bindestreck.

engelska termer: American Standard Code for Information Interchange
ASCII
LDH
letters-digits-hyphen
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista