Ikon för Rikstermbanken

allmän pension

svensk term: allmän pension
förklaring:

Allmän pension omfattar ålders-, förtids- och efterlevandepension och administreras av försäkringskassan, Riksförsäkringsverket och Premiepensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen enligt det gamla systemet, ATP-systemet, består av folkpension och ATP. Den allmänna pensionen enligt det nya systemet, den nya allmänna pensionen, består av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension och gäller endast ålderspension.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008