Ikon för Rikstermbanken

inkomstpension

svensk term: inkomstpension
förklaring:

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 % av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008