Ikon för Rikstermbanken

garantipension

svensk term: garantipension
förklaring:

Den lägsta nivå inom den allmänna pensionen. Om man har haft låg eller ingen inkomst kan man få garantipension när man har fyllt 65 år. Om man har bott i Sverige kortare tid än 40 år blir garantipensionen lägre.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008