Ikon för Rikstermbanken

undernäring

svensk term: undernäring
definition:

resultatet av bristfälligt intag och/eller absorption av energi- och protein

anmärkning:

Den vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård är orsakad av en kombination av energi- och proteinbrist, så kallad protein-energimalnutrition (PEM).

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016