Ikon för Rikstermbanken

sondnäring

svensk term: sondnäring
definition:

näringslösning som ges direkt till magtarmkanalen via sond eller gastrostomi

anmärkning:

Sondnäringar finns med olika sammansättningar för att passa vid olika nutritionsproblem och sjukdomstillstånd. (Källa: ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. ESPEN guidelines on enteral nutrition. www.espen.org) 

se även:
engelsk term: enteral formula
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016