Ikon för Rikstermbanken

nutritionsscreening

svensk term: nutritionsscreening
definition:

tillvägagångssätt i syfte att identifiera individer som har eller är i risk att utveckla ett nutritionsproblem

anmärkning:

Skall vara en snabb och enkel metod. I såväl ESPENS:s som A.S.P.E.N.S:s definition av begreppet används det i kontexten undernäring. DRF menar dock att nutritionsscreening bör användas mer generellt för att identifiera riskindivider oavsett typ av nutritionsproblem. (Källa: ESPEN guidelines on enteral nutrition. www.espen.org; A.S.P.E.N American Associations of Enteral and Parenteral Nutrition; DRF, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
engelsk term: nutritional screening
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016