Ikon för Rikstermbanken

nutritionsepikris

svensk term: nutritionsepikris
definition:

sammanfattande slutbedömning av ett sjukdomsfall, med avseende på nutritionsbehandling

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016