Ikon för Rikstermbanken

nutritionsdiagnostiskt uttalande

svensk term: nutritionsdiagnostiskt uttalande
definition:

uttalande som summerar nutritionsdiagnosen, dess relaterade etiologi samt vilka symtom och tecken som nutritionsdiagnosen yttrar sig som

anmärkning:

Det nutritionsdiagnostiska uttalandet skrivs som ett PES-uttalande (problem relaterat till etiologi vilket yttrar sig som symtom och tecken). PES-uttalandet utgörs av en syntetisering av data från nutritionsutredningen. (Källa: Julie O’Sullivan Maillet JS, Ellen Pritchett. American Dietetic Association: Scope of Dietetics Practice Framework. Journal of the American Dietetic Association 105 (4): 634–640, 2005) 

se även:
engelsk term: nutrition diagnostic statement
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016