Ikon för Rikstermbanken

nutritionsåtgärd

svensk term: nutritionsåtgärd
definition:

handling som åtgärdar eller förbättrar nutritionsproblemet (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016