Ikon för Rikstermbanken

epikris

svensk term: epikris
förklaring:

Sammanfattande slutbedömning av ett sjukdomsfall. (Källa: Medicinsk Terminologi lexikon 1981) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016