Ikon för Rikstermbanken

diagnos

svensk term: diagnos
definition:

bestämning eller konstaterande av att sjukdom föreligger samt fastställande av sjukdomens art och natur, t.ex. genom undersökning av dess historia och symtom (Källa: Medicinsk Terminologi lexikon 1981; Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/customer/login.jsp) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016