Ikon för Rikstermbanken

xenotransplantera

svensk term: xenotransplantera
förklaring:

När man transplanterar organ eller vävnad från en art till en annan. Denna term används t.ex. när man transplanterar vävnad från djur till människa.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008