Ikon för Rikstermbanken

xenograft

svenska termer: xenograft [a:’ft] 
heterograft [a:’ft] 
definition:

vävnad som tas från en art och transplanteras till en annan art, t.ex. från gris till människa

anmärkning:

Även syntetiska transplantat kallas för xenograft.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008