Ikon för Rikstermbanken

virusutsöndring

svensk term: virusutsöndring
definition:

mekanism med vilken virus sprider sig från en individ till en annan

anmärkning:

Viruspartiklar utsöndras från infekterade celler och kan sedan överföras till andra celler eller organismer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008