Ikon för Rikstermbanken

virus

svensk term: virus
förklaring:

Virus är små mikroorganismer, mycket mindre än bakterier, som kan orsaka sjukdomar hos både människor, växter och djur. För att kunna överleva måste viruset ta sig in i en levande organism, en så kallad värdorganism eller värdcell. Med hjälp av sin värdcell kan sedan viruset föröka sig och på så sätt sprida viruset vidare. Exempel på sjukdomar som orsakas av virus är vanliga förkylningar, influensa, herpesinfektioner och AIDS. Många virus har förmågan att förändra sitt utseende och form vilket gör att det är svårt att utveckla läkemedel mot ett specifikt virus. Antibiotika har ingen effekt på virus.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008