Ikon för Rikstermbanken

virulens

svensk term: virulens
definition:

mått på en mikroorganisms potens, i hur hög grad den kan framkalla sjukdom

anmärkning:

Mikroorganismer har en s.k. virulensfaktor som anger hur svår sjukdom de kan åstadkomma. Högvirulenta mikroorganismer sprids väldigt lätt och/eller orsakar allvarliga sjukdomstillstånd. Bakterier som förlorat sin virulensfaktor blir avirulenta och kan inte längre sprida smitta. Virulens kan mätas med hjälp av djurförsök.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008