Ikon för Rikstermbanken

virion

svensk term: virion
definition:

den del av ett virus som kan tränga in i en cell, efter att viruset gjort sig av med sitt virushölje

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008