Ikon för Rikstermbanken

urinsyra

svensk term: urinsyra
definition:

ämne som är en del i kvävebaserna som bygger upp deoxiribonukleinsyran (DNA) i människans arvsmassa

anmärkning:

Om halterna av urinsyra blir förhöjda så ger det upphov till sjukdomen gikt, då bl.a. leder blir inflammerade.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008