Ikon för Rikstermbanken

gikt

svensk term: gikt
förklaring:

Vid gikt är mängden urinsyra i kroppen större än vad njurarna klarar av att rensa bort. Överskottet av urinsyran kan bilda kristaller i kroppens leder och en smärtsam ledinflammation kan uppstå. Vanligast är att stortåns innerled drabbas vilket kallas för ”portvinstå”.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008