Ikon för Rikstermbanken

trombocytos

svensk term: trombocytos
definition:

ökning av antalet trombocyter (blodplättar) i blodet

anmärkning:

Detta sker normalt vid blödning, då trombocyterna styr blodets koagulering, men det kan också uppkomma som en följd av inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit. Trombocytos ger inga direkta symtom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008