Ikon för Rikstermbanken

trombocytemi

svensk term: trombocytemi
förklaring:

Trombocytemi innebär en ökad mängd trombocyter (blodplättar) i blodet. Vanliga symtom är ökad proppbildning samt blödning. Orsaken kan vara primär trombocytemi, vars orsak inte är känd, eller sekundär trombocytemi, då en annan sjukdom ger upphov till det ökade antalet trombocyter. Ett exempel på en sådan sjukdom är bukspottskörtelcancer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008