Ikon för Rikstermbanken

timolol

svensk term: timolol
förklaring:

Är en aktiv substans av typen betablockerare. Timolol används exempelvis för att sänka trycket i ögat vid glaukom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008